POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatności opisuje sposób w jaki obchodzimy się z Twoimi danymi osobowymi, które mogą być gromadzone podczas odwiedzin naszej strony. Odnosi się to tylko do danych przetwarzanych na tej stronie i nie ma zastosowania do innych witryn internetowych.

Poniższa Polityka Prywatności została opracowana w celu informowania klientów i odwiedzających naszą stronę o tym w jaki sposób ich dane osobowe są gromadzone, wykorzystywane, przechowywane lub przetwarzane w inny sposób podczas przeglądania tej witryny.

Strona ta należy do:

Poniższa Polityka Prywatności obowiązuje od 25 maja 2018 roku.

ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

Istnieje możliwość,że niniejsze ustalenia będą zmodyfikowane lub uaktualniane w przyszłości.

Istnieją dwa rodzaje modyfikacji, które mogą się pojawić: zasadnicze i/albo pomniejsze. Zasadnicze modyfikacje pojawiają się wtedy kiedy wprowadzamy zmianę sposobu przetwarzania danych. Modyfikacja ta może wpłynąć na Twoje prawa i obowiązki dotyczące przetwarzania Twoich danych personalnych (np. jeśli wprowadzimy nowe usługi na naszej stronie, które w znaczny sposób wpłyną na sposób przetwarzania danych).

Z drugiej strony, jeżeli będziemy zmuszeni dokonać poprawek w kwestiach gramatycznych lub językowych, wówczas mogą wystąpić drobne zmiany, które nie będą miały jednak wpływu na Twoje prawa i obowiązki dotyczące przetwarzania danych personalnych.

Poinformujemy Cię o wszelkich kluczowych zmianach z wyprzedzeniem, tak abyś miał wystarczająco dużo czasu na zrozumienie i rozważenie zmian zanim wejdą w życie.

JAKIE DANE GROMADZIMY

Podczas gdy odwiedzasz naszą stronę możemy przetwarzać dwa rodzaje Twoich danych personalnych:

Twoich danych dotyczących identyfikacji elektronicznej oraz informacji o tym w jaki sposób korzystasz z usług naszych stron partnerskich. Dane identyfikacji elektronicznej dotyczą czasu i daty poszczególnych wejść na naszą stronę, adresu IP użytkownika, rodzaju przeglądarki, z której skorzystałeś, aby uzyskać dostęp do naszej witryny internetowej, systemu operacyjnego jakiego obecnie używasz, unikalnych identyfikatorów urządzeń oraz informacji o Twojej sieci komórkowej.

Informacje o Twoich rutynowych zachowaniach podczas odwiedzin naszych stron partnerskich (czy odwiedziłeś którąkolwiek z tych stron, czy dokonałeś rejestracji lub też czy brałeś udział w grach w ich witrynach internetowych). Tego rodzaju dane są przetwarzane na poziomie zagregowanym i nie można ich połączyć z Twoimi personaliami.

PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA DANYCH

Tzw. uzasadniony interes polega na przetwarzaniu Twoich danych osobowych co ma na celu zwiększenie efektywności naszego produktu jak również poprawę jakości świadczonych przez nas usług. Wykorzystujemy tego typu dane do pomiaru aktualnej skuteczności kampanii reklamowych, które są realizowane na naszej stronie. Ponadto, generowane informacje, które zostały zgromadzone podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej, są również wykorzystywane ażeby poprawić ogólny komfort użytkowania witryny oraz w celu adaptacji i udoskonalania treści na naszej stronie jak również jej zabezpieczenia i utrzymania funkcjonalności oraz zapobiegania potencjalnym zagrożeniom.

Adres IP, którego używasz przetwarzamy w celu umożliwienia komunikacji pomiędzy naszym serwerem a Twoim urządzeniem, jak również w celu określenia przybliżonej geolokalizacji użytkownika, która dalej może być wykorzystywana do personalizacji usług. (np. w celu zaproponowania stosownych treści w preferowanym przez Ciebie języku oraz treści powiązanych z grami hazardowymi, które są legalne w Twoim kraju). Informacje te wykorzystujemy również do celów analitycznych (np. do obliczania ilu gości odwiedzających naszą stronę pochodzi poszczególnych krajów/regionów).

Do celów statystycznych możemy przetwarzać dane o Twojej aktywności na stronach internetowych naszych partnerów. Jest to szczególnie istotne dla uzasadnionego interesu jakim jest obliczanie naszych przychodów. Ten rodzaj informacji o Tobie jest zgrupowany z innymi danymi tego typu, co pomaga nam w tworzeniu statystyk dotyczących korzystania z naszych usług.

Jak używamy plików cookie?

Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, Twoja przeglądarka będzie otrzymywać od nas pliki cookie. Używając ‚ciasteczek’ staramy się zapewnić Tobie i innym użytkownikom możliwie jak najlepsze wrażenia podczas korzystania z naszej witryny. Ponadto używanie plików cookie daje nam możliwość poprawy funkcjonalności naszej strony, promocję naszych produktów oraz dostarczanie treści od podmiotów trzecich. Aby uzyskać więcej informacji na temat tego jak korzystamy z plików cookie, prosimy zapoznać się z naszą Polityką Plików Cookie.

Jak chronimy Twoje dane

Regularnie dbamy o to, aby Twoje dane były aktualizowane i bezpiecznie przechowywane. Aby osiągnąć ten cel stosujemy wszelakie środki techniczne i organizacyjne tak aby chronić Twoje dane przed przypadkową lub bezprawną utratą, zmianą, kradzieżą, nieuprawnionym ujawnieniem lub dostępem, nielegalnym użyciem, potencjalnym naruszeniem oraz przed wszystkimi innymi niezgodnymi z prawem formami przetwarzania danych.

W oparciu o potrzeby biznesowe i wymogi bezpieczeństwa wdrażamy ograniczenia kontroli dostępu do udzielonych nam informacji na Twój temat. Dostęp do Twoich danych personalnych mają tylko przeszkoleni i upoważnieni do tego pracownicy i jest to niezbędne abyśmy mogli we właściwy i rzetelny sposób przetwarzać powierzone nam dane osobowe.

TWOJE PRAWA WYNIKAJĄCE Z USTALEŃ RODO:

  • Prawo do wycofania wcześniej udzielonej zgody na przetwarzanie danych
  • Prawo do korygowania danych osobowych, które są nieprawidłowe lub nieaktualne
  • Prawo do upominania się o usunięcie gromadzonych przez nas informacji na Twój temat
  • Prawo do sprzeciwienia się wykorzystywaniu i przetwarzaniu Twoich danych personalnych
  • Prawo żądania ograniczenia przetwarzania i korzystania przez nas z Twoich danych osobowych
  • Prawo do złożenia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważasz, że Twoje prawa są naruszane

Aby uzyskać więcej informacji na temat swoich praw lub jeśli chcesz wysłać do nas zapytanie dotyczące tych praw, możesz skontaktować się z nami drogą mailową pod adresem

Możesz również skontaktować się Duńską Agencją Ochrony Danych: Datatilsynet, Borgergade 28, 5, DK-1300 Copenhagen K.

PODMIOT DANYCH I ADMINISTRATOR DANYCH

Zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych RODO, podmiot danych jest określany jako “ zidentyfikowana lub możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna”. Ponieważ przetwarzanie danych osobowych na naszej stronie dotyczy Twojej osoby automatycznie jesteś uznawany za ww. podmiot danych i jako taki możesz korzystać z praw gwarantowanych przez RODO.

Zgodnie z RODO, administratorem danych jest podmiot, który określa cele, warunki i sposoby przetwarzania danych osobowych. Biorąc pod uwagę, że sprawujemy kontrolę nad Twoimi danymi osobowymi (określamy cele i sposoby ich przetwarzania) jesteśmy uznawani za administratorów danych. Bycie administratorem danych daje nam możliwość przetwarzania informacji nam udostępnionych, ale zobowiązuje nas również do ich ochrony w sposób regulowany przez stosowne przepisy o ochronie danych.

PODMIOTY TRZECIE, KTÓRYM UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE

Twoje dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom trzecim, które pomagają nam świadczyć i rozwijać nasze usługi ( np. dokonywanie analiz, ogólny rozwój, marketing). W razie konieczności podmioty te mogą przetwarzać Twoje dane osobowe w celu wypełniania powierzonych im przez nas zadań.Zgodnie z definicją RODO strony trzecie należy uznać za podmioty przetwarzające dane. Jako przetwórcy danych są oni zobowiązani do ich przetwarzania w oparciu o stosowne umowy o ochronie danych, które zostały stworzone aby zagwarantować bezpieczeństwo powierzonych nam informacji.

Jeżeli będziemy prawnie do tego zobowiązani, możemy udostępnić Twoje dane personalne władzom publicznym oraz organom ścigania.

TWOJE DANE POZA EUROPEJSKIM OBSZAREM GOSPODARCZYM (EOG)

Jeżeli Twoje dane personalne będą przekazywane poza obszar EOG, zawsze upewniamy się, że podjęte zostały wszelkie stosowne środki w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych, zgodnie z definicją zawartą w obowiązującym prawie o ochronie danych.

Lande og modtagere af dine personoplysninger kan overføres til:

  • Odbiorca z siedzibą w USA: Przekazujemy Twoje dane w sposób określony przez ustalenia Tarczy Prywatności UE-USA, która jest gwarantem zapewnienia ochrony danych osobowych na poziomie zatwierdzonym przez UE. Więcej informacji na temat mechanizmu działania Tarczy Prywatności UE-USA można znaleźć tutaj.
  • Odbiorcy mającego siedzibę w kraju, który według Komisji Europejskiej posiada odpowiedni poziom ochrony danych. Lista krajów, które dysponują takim poziomem możesz znaleźć tutaj.
  • Odbiorca w kraju, który wg. Komisji Europejskiej nie posiada odpowiedniego poziomu ochrony danych. W takim przypadku wykorzystamy umowy, które obligują odbiorcę do ochrony Twoich danych personalnych według takich samych zasad i norm jakie mają moc prawną w EOG, oraz do zastosowania odpowiednich zabezpieczeń wymaganych przez RODO, dotyczących przetwarzania danych osobowych.